Groningen: de oplossing die nooit serieus onderzocht werd.

Laat de Groningers geen tweede keer verliezen.

Aanstaande vrijdag, 14 april, Hotel Spoorzicht Loppersum

“Groningen: de Oplossing die Nooit Serieus Onderzocht werd”

Graag nodigen wij u uit in Hotel Spoorzicht in Loppersum. Ontvangst is vanaf 19:15 zodat iedereen tijd heeft om een plekje te zoeken voordat de film om 19:30 zal starten. Na afloop is gelegenheid om met elkaar na te praten over de film en bieden wij u graag een drankje aan.

Wij zien uit naar uw komst en horen graag of u aanwezig zal zijn zodat wij een plaats voor u kunnen reserveren.

Reserveer je ticket nu

Het Groningse gasveld bevat naar schatting nog 450 miljard kubieke meter gas. De regering heeft besloten de winning van dit gas te stoppen om de overlast en het risico van de aardbevingen terug te brengen. De doelstelling van het kabinet is om alle winningsinstallaties uiterlijk in 2024 te ontmantelen en alle putten te dempen. Volgens vele experts is dit een roekeloos plan.

En wel om de volgende redenen:

 
 

Uit recent onderzoek blijkt dat er nog 180 lichtere en mogelijk zware aardbevingen aankomen. Met het sluiten van de installaties wordt elke optie om hier nog iets aan te doen onmogelijk.

 
 

Er zijn mogelijkheden om de bodem te stabiliseren: Drukhandhaving door injectie. Deze oplossing is onvoldoende onderzocht. Mochten de installaties ontmanteld worden dan is deze optie niet meer uitvoerbaar.

 
 

De boodschap is dus duidelijk: Stop met de ontmanteling van de installaties en start met het serieuze onderzoek op locatie naar drukhandhaving door injectie.

 
 

Met deze ingreep houden we de opties om de bodem in Groningen te stabiliseren open en bestaat er zelfs een kans om in de toekomst veilige gaswinning te hervatten zonder aardbevingen.

 
 

Bovendien:

  • Door de geopolitieke spanningen bestaat de mogelijkheid dat we het gas uit Groningen hard nodig hebben. Ook staatssecretaris Vijlbrief geeft dit aan.
  • Opbrengsten van mogelijke gaswinning kunnen we gebruiken om de Groningers ruimhartig te compenseren en de energietransitie te versnellen.

Over de documentaire

De documentaire is gemaakt door Peter Tetteroo en Daan van Dulst. Pieter Schoen financiert het project. Een lange lijst met experts en betrokkenen doet in de documentaire een oproep aan het kabinet: Neem regie.

Lees Meer

peter tetteroo

Onbegrijpelijk hoe dit jaar na jaar gesaboteerd kon worden

Daan van Dulst

Hoe te weinig onderzoek en falend beleid kan leiden tot chaos

Pieter Schoen

De politiek wordt geleid door het falen van hun voorgangers